Cím: 1144 Budapest, Gvadányi u. 40-42.
Tel./Fax: 06-1-364-3216

OM azonosító: 034550

Fenntartó: Budapest Főváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzata

Információ

Tisztelt Szülők!

 

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez szükséges a Gyvt. végrehajtásáról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 17-18. § -a alapján ingyenes étkezést a következő esetben vehetik igénybe.

 

 Előírt igazolások:

a)Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló hatósági határozat

b)Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén:

 • magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata
 • szakorvosi igazolás
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye

c)Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:

 • magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata
 • szakorvosi igazolás
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
 • igazolás, hogy a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekkel egy lakásban lakik, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint a gyermek az igénylő közeli hozzátartozója

d)Családjában három- vagy több gyermeket nevelnek:

 • Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról (1. sz. melléklet)

e)Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság:

 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja alapján a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat

f)Amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át:  azaz családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó  89.408 Ft-ot.

 • Jövedelem nyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához, mely az óvodában igényelhető.

Figyelem:

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint a gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni!

A Gyvt. 151. § (6) alapján a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

 

A normatív kedvezmény csak az igazolások benyújtását követő naptól illeti meg a  kedvezményezetett.

 

2015.08.17.

                                                                                                                       Nickmann Borbála

                                                                                                                        Intézményvezető